Värmepump i Uppsala

En värmepump kan utnyttja den energi som finns lagrad i naturen runtom i Uppland och runt Uppsala. De olika värmepumparna hämtar energi från olika källor, nämligen luften, marken, berggrund eller vatten och kan på så vis minska din energikonsumtion för uppvärmning.

Här kan du läsa om olika sorters värmepumpar, specifika uppgifter runt installation av olika värmepumpar hittar du på vår sida om installation.

Luft/luftvärmepump

En luft/luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften, som sedan sprids inomhus via luften. Det gör att de är relativt enkla – mindre än andra värmepumpar, billigare än andra värmepumpar och lättare att installera.

Läs mer om luft/luftvärmepumpar

luft-vattenvärmepumpLuft/vattenvärmepump

En luft/vattenvärmepump hämtar sin energi från utomhusluften, men sprider den inne i huset via vatten. Man får värme till radiatorer, golvvärme och kranvatten med en luft/vattenvärmepump. Luft/vattenvärmepumpar är förhållandevis billiga om man jämför med deras kapacitet. Det är exempelvis betydligt billigare att investera i luft/vatten än i bergvärme, samtidigt som besparingen man kan göra inte ligger långt efter.

Läs mer om luft-vattenvärmepumpar

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värmen i frånluften. Istället för att ventilera ut varm luft, tas värmen upp och används igen, så att kall luft ventileras ut. På så sätt kan man spara värmen inne i huset. Kapaciteten är dock ganska begränsad till den totala mängden värme i luften inomhus.

Läs mer om frånluftsvärmepumpar

Bergvärmepump

Bergvärmepumpar hämtar sin värme ur berggrunden. Det kräver ett djupt borrhål, som är dyrt att borra och dessutom vanligen dyrare värmepumpar, än för de andra sorterna.

Berggrundsmässigt brukar bergvärme fungera bra runt Uppsala och i Uppland rent allmänt. I vissa delar av Sverige kan det vara problem med bergarten i berggrunden, men i Uppland brukar det inte vara några problem. Det är dock viktigt att undersöka saker närmare just där du vill borra.

Läs mer om bergvärmepumpar

Markvärmepump och sjövärmepump

Om man vill hämta värme ur mark/ytjord, sjö eller grundvatten, gör man det med samma sorts värmepump som för bergvärme. Den enda skillnaden är var man placerar kollektorslangen. Vid markvärme placeras kollektorslangen en bit ner i marken, men istället sprids den ut över en stor yta, förutsättningar många saknar. Detta kan dock vara ett alternativ, särskilt för dig som bor ute på landet i Uppland. Vid sjövärme sänker man istället ner kollektorslangen i en sjö och vid grundvattenvärme i grundvattnet. De flesta saknar förutsättningar för sjövärme, även om det finns ganska gott om sjöar och vattendrag i Uppland.

Läs mer om markvärmepumpar och sjövärmepumpar

Leave a Reply