Eget underhåll av värmepump

Det är också viktigt att du tar hand om din värmepump på rätt sätt. Det bästa är om du tittar i din manual, för att få exakta instruktioner om vad du bör göra med din pump, men här följer en generell beskrivning av vilket underhålls som brukar behövas.

Lite underhåll

Generellt krävs inte mycket underhåll, om man har en värmepump. Det finns dock lite att göra. Effekt och hållbarhet påverkas av hur underhållet sköts. Man kan spara mycket pengar, med lite enkelt underhåll. Dessutom är det viktigt med service av en expert med jämna mellanrum.

Rengöring av luft-luftvärmepumpens filter

värmepumpsfilter

En luft-luftvärmepump arbetar igenom stora mängder luft och i dess filter fastnar då damm och partiklar. Det är viktigt att du rengör dessa med ca 2 veckors mellanrum. Om dammet är torrt kan du exempelvis ofta avlägsna det med en dammsugare. Klibbigt damm kan istället behöva avlägsnas med ljummet vatten.

Luftvärmepumparnas utedel

En luftvärmepumps utedel utsätts för en hel del, när det gäller väder. Det är viktigt att inte luftintagen täpps igen av löv, smuts eller snö under den uppländska vintern.

Dessutom är det viktigt att det vatten som bildas vid avfrostning har möjlighet att rinna undan. Ibland fungerar dräneringen mycket bra, ibland kan man lösa det med olika tillbehör. Om avfrostningsvattnet inte kan rinna undan, kan det tillslut bildas en ishög, som om en blir för hög, kan skada värmepumpen. Det är också bra att sopa undan snö under värmepumpen, för att förhindra att denna fryser till is ihop med avfrostningsvattnet.

Värmepumpar för vattenburen värme

Värmepumpar för vattenburen värme kräver vanligen inte så mycket underhåll, men även här kan exempelvis filter behöva rengöras med jämna mellanrum. Dessutom kan man behöva lufta sina element, för att uppvärmningen ska fungera optimalt.

Ventilationssystemet är viktigt för frånluftsvärmepumpen

För en frånluftsvärmepump är det viktigt att ventilationssystemet fungerar ordentligt. Tänk på att ta hand om ventilationssystemet och exempelvis rengöra ventilerna med jämna mellanrum.