Luft-vattenvärmepump i Uppsala

En luft-luftvärmepump är mycket effektiv, samtidigt som den är förhållandevis billiga att installera. Detta leder till korta återbetalningstider. Ett perfekt alternativ för dig med vattenburen värme.

Köpa luft-vattenvärmepump

Om du är intresserad av att köpa en luft-vattenvärmepump i Uppsala, föreslår vi att du gör det i vår e-butik. Vi erbjuder värmepumpar av bra kvalitet till låga priser.

Till luft-vattenvärmepumpar i Polarpumpens e-butik

Så fungerar det

Mitsubishi luft-vattenvärmepumpLuft-vattenvärmepump hämtar gratis energi från den värme som finns i utomhusluften. Värmen komprimeras, så även om det är minusgrader ute, kan du få härlig värme på insidan.

Vanligtvis har en luft-vattenvärmepump en köldmediekret, som transporterar värme från värmepumpens utedel till innedelen. I kretsen finns ett köldmedium – ett ämne, som helt enkelt kan transportera värme. Köldmediet, som kommer till utedelen, är det mycket kallt. I utedelen hämtar det upp värme från luften och går då från flytande form till gasform. Det passerar sedan kompressorn, där trycket ökas så värmen stiger ännu mer. I värmepumpens kondensor släpper köldmediet ifrån sig värmen och övergår återigen till flytande form, för att sedan passera via en ventil, där tryck och således temperatur sänks ytterligare. Så återupprepas processen. Vissa luft-vattenvärmepumpar låter istället radiatorvattnet gå ut på utsidan av huset. Detta system ökar risken för frysskador.

Värmen från köldmediet används på insidan av huset till att värma vatten till golvvärme, radiatorer och tappvatten. Man kan ofta även använda varmt vatten till poolvärme under sommaren med vissa tillbehör.

Fördelar med luft-vattenvärmepump

 • Stor besparing
 • Jämförelsevis låg investeringskostnad
 • Kort återbetalningstid
 • Värme till golvvärme och radiatorer
 • Tappvatten
 • Inbyggd elpatron hjälper till vid behov
 • Vattenburen värme ger mycket effektiv värmespridning

Nackdelar med luft-vattenvärmepump

 • Inte riktigt lika stor besparing som exempelvis bergvärme.
 • Vissa personer stör sig på ljuden från värmepumpens utedel.
 • Långt norrut kan elpatronen behöva hjälpa till mycket under kalla dagar.
 • Dyrt att installera ett vattenburet värmesystem om sådant inte finns.

Pris, besparing och återbetalning

Det kan vara lite svårt att säga vad en luft-vattenvärmepump kostar, eftersom det skiljer sig mycket beroende på effekt, återförsäljare och märke. Räkna med att själva värmepumpen går på 25 000 – 75 000 kronor. Installationen brukar kosta ca 25 000 kronor innan ROT-avdrag, men kostnaden beror till mycket stor del på förutsättningarna i huset – varje hus är unikt.

Besparingen med en luft-vattenvärmepump brukar ligga på 40-65 %. I och med att besparingen är så hög, samtidigt som investeringen är relativt låg jämfört med andra värmepumpar, blir återbetalningstiden kort. Vanligen brukar en luft-vattenvärmepump återbetala sig på ca 5 år. Besparingsmöjligheten i rena kilowattimmar är ganska hög i Uppland, om man jämför med södra Sverige och man får därför något kortare återbetalningstider.