Luft-luftvärmepump i Uppsala

Luft-luftvärmepumpen är den vanligaste värmepumpen i Sverige och troligen även i Uppsala. Att den är så populär beror förmodligen på att den är ett perfekt komplement till den som har direktverkande el. Man kan spara mycket pengar på elräkningen med en luft-luftvärmepump och investeringen brukar återbetala sig inom ett par år.

Köpa luft-luftvärmepump i Uppsala

Det bästa priset på din luft-luftvärmepump får du om du köper värmepumpen på Internet. Välkommen till vår e-butik som erbjuder kvalitetsvärmepumpar till mycket låga priser.

Till luft-luftvärmepumpar i Polarpumpens e-butik

Så fungerar en luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump hämtar gratis energi från värmen i utomhusluften. I och med att värmen komprimeras, kan värmepumpen utvinna värme även när det är riktigt kallt ute.

Fujitsu luft-luftvärmepumpEn så kallad köldmediekrets går mellan värmepumpens båda delar. I den finns ett köldmedium, som är ett ämne, som kan transportera värme. När köldmediet kommer ut till utedelen är det mycket kallt. Där hämtar det upp värme från utomhusluften och övergår då till ånga. Sedan passerar köldmediet genom kompressorn. Kompressorn ökar trycket på köldmediet och tvingar på så vis upp temperaturen ytteligare. I kondensorn lämnar köldmediet sedan ifrån sig värmen och övergår återigen till flytande form. Värmen utnyttjas till att värma luft som sprids via fläktar i huset. köldmediet passerar sedan en ventil, där trycket sänks ytterligare och därmed även temperaturen, innan det återigen hämtar upp ny värme utomhus.

Fördelar med luft-luftvärmepump

 • Billigare uppvärmning
 • Stor energibesparing
 • Låg investeringskostnad
 • Luftkonditionering
 • Luftrening
 • Perfekt komplement till direktverkande el
 • Kräver inte vattenburen värme
 • Enkel och billig att installera jämfört med andra värmepumpar

Nackdelar med luft-luftvärmepump

 • Inte lika stor besparing som andra värmepumpar
 • Inget varmvatten
 • Ljud från värmepumpen kan upplevas som störande
 • Luftburen värme kräver öppen planlösning och öppna dörrar
 • Är endast ett komplement till annan uppvärmning

Pris, besparing och återbetalning

En luft-luftvärmepump brukar kosta mellan 10 000 och 20 000 kronor, beroende på vilken pump du väljer, men också till stor del vilken återförsäljare. Installationen tillkommer och kostar ca 3000 kronor med ROT-avdrag och ca 5500 kronor utan ROT-avdrag.

Besparingen du kan göra anges vanligen till 30-55%. Energimyndighetens tester visar dock att man under rätt förutsättningar kan spara uppåt 75 %, men detta är dock en siffra som gäller trakter en bra bit söder om Uppsala. Testuppgifter saknas för Uppland och området runtomkring.

Vanligen brukar en luft-luftvärmepump återbetala sig på ca 2 år. Exakt tid beror på hur mycket du betalar för värmepumpen och hur stor besparing du kan göra.