Ansökan och tillstånd för värmepump

Inför din installation kan det hända att du måste ansöka om tillstånd från din kommun eller anmäla till kommunen att du ska installera en värmepump. Var därför noga med att se till att du har tagit reda på vad som gäller för värmepumpar i din kommun.

Tillstånd för värmepump

För större värmepumpsanläggningar krävs tillstånd/anmälan. Vanligen är det bergvärme, sjövärme och markvärme som kräver tillstånd. Varför krävs det tillstånd? Anledningen är dels att de innebär en miljörisk, men också att det påverkar närmiljön. Sjövärme ger exempelvis kallare vattendrag och detta påverkar ekosystemet.

När det gäller bergvärme är det också mycket känsligt vad som annars finns nere i marken. Det finns krav på att det måste vara 20 meter mellan olika borrhål, så om grannen har borrat tidigare, påverkar det var du kan borra. Dessutom finns krav på avstånd mot annat i marken och olika byggnader. Det är viktigt att du uppfyller förutsättningarna.

Andra regler och lagar

För mindre värmepumpar krävs vanligen inget tillstånd från kommunen. Luftvärmepumpar måste dock följa kommunens regler om bullernivåer. Undersök därför alltid vad som gäller för värmepumpar i din kommun.

Vad kostar det i Uppland?

Nedan följer exempel på vad det kostar att ansöka om tillstånd för värmepump i några av kommunerna runt Uppsala (berg-/sjö-/mark-):

Uppsala 1620 kronor
Enköping 826 kr/h för 2 timmar
Knivsta 820 kronor
Norrtälje 4700 kronor
Sigtuna 880 kr/h för 3 timmar
Östhammar 1620 kronor
Tierp 1600 kronor
Älvkarleby 1524 kronor

Uppgifterna är hämtade från kommunernas hemsidor i september 2013 och kan ha ändrats eller tolkats felaktigt.

Som synes i tabellen skiljer sig kostnaden för att ansöka om tillstånd mellan olika kommuner. Tänk på att det kan kosta mer i vattenskyddsområden, eller vara så att det inte ens går att söka tillstånd. Det kostar att ansöka, oavsett om du får tillstånd eller inte. Att lämna in en ansökan är ingen garanti, för att man får installera värmepumpen. Det brukar också vara höga straffavgifter, om man installerar bergvärme, markvärme eller sjövärme utan tillstånd.

Uppsala och ansökan om tillstånd

Det har också förekommit att kommuner inte ger tillstånd till bergvärme. Uppsala försökte exempelvis neka IKEA att installera bergvärme i det nya IKEA-varuhuset. Uppsala grundade beslutet på att det var mer energieffektivt med deras fjärrvärme. Miljödomstolen gick dock på IKEA:s linje. Det är även många bostadsrättsföreningar som har fått nej, när de velat byta från fjärrvärme till bergvärme.

Läs mer om att ansöka om tillstånd för värmepump hos Uppsala kommun