Installera värmepump i Uppsala

Att installera en värmepump är ett projekt – ett mindre projekt för en luft/luftvärmepump och ett stort projekt för en bergvärmepump.

Installation av värmepump

Hur själva installationen går till skiljer sig mycket mellan de olika sorternas värmepumpar. En luft-luftvärmepumpsinstallation är ett relativt enkelt projekt, medan bergvärme eller markvärme är en betydligt mer komplex historia.

Installera luft/luftvärmepump

installera värmepumpEn luft-luftvärmepump brukar gå ganska snabbt att installera och är därför markant billigare att installera. Vanligen behöver man en certifierad kyltekniker, från en ackrediterad kylfirma till installationen, då detta krävs enligt lag eftersom luft/luftinstallation vanligen innebär att man skapar en köldmediekrets. Värmepumpens båda delar ska installeras och rör för köldmedium ska dras mellan delarna. Anläggningen ska vakuumsugas och köldmediet ska släppas på. En luft/luftvärmepump kräver vanligen ingen eldragning, då den får sin el via en vanlig stickkontakt. Du kan dock behöva kontakta en elektriker om ett lämpligt uttag saknas, eller du önskar en fastinstallation.

Installera luft/vattenvärmepump

En luft/vattenvärmepump installation påminner om installationen av en luft/luftvärmepump, särskilt om det är en luft/vattenvärmepump med köldmedium mellan utedel och innedel – till detta krävs en certifierad kyltekniker. En luft/vattenvärmepump ska kopplas till husets vattenburna värmesystem och det innebär att det är en betydligt mer komplicerad process, som tar längre tid. Det kostar också betydligt mer än att installera luft/luftvärmepump, men är flera gånger så billigt att installera än bergvärme.

Installera frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpar installeras ofta där en tidigare frånluftsvärmepump har suttit, vilket innebär att det brukar vara relativt enkelt. En frånluftsvärmepump ska kopplas till ventilation, vatten och el. Installation säljs ofta ihop med själva värmepumpen och brukar ligga mellan luft/luft och luft/vatten i pris.

Bergvärmeinstallation

Bergvärmeinstallation är den mest krävande värmepumpsinstallationen, vilket också syns på prislappen. Det är helt enkelt dyrt att borra för bergvärme. Ett djupt hål ska borras i marken, av en certifierad borrare, och där för man ner kollektorslangar, som hämtar upp värme. Dessa ska sedan kopplas till själva bergvärmepumpen inne i huset. Bergvärmepumpen ska kopplas till el och vatten i huset.

Sjövärme och markvärme är något billigare att installera än bergvärme, men även här är det komplexa installationer med många moment.

Hitta installatör

När du ska hitta en installatör till din värmepump är det alltid bäst om du köper installationen och värmepumpen från samma återförsäljare. På så sätt försäkrar du dig om att du verkligen får din värmepump installerad. Dessutom är det tryggare för dig som kund att det är en instans som är ansvarig för hela paketet.

Installatörer av värmepumpar reser ofta långa sträckor för att installera värmepumpar. Det är vanligt att installatörer installerar värmepumpar i hela Uppsala län eller Uppland. En installatör kan på en vecka hinna med installationer i Uppsala, Sigtuna, Enköping, Tierp, Söderfors, Östhammar, Öregrund, Norrtälje och Upplands Väsby.

Vad kostar installationen?

Exakt installationspris beror på förutsättningarna i ditt hus, nedan kan du få en uppfattning om ungefärliga priser, innan ROT-avdrag:

  • Luft-luftvärmepump – ca  5 500 kronor
  • Luft-vattenvärmepump – ca 25 000 kronor
  • Frånluftsvärmepump – ca 10 000 kronor
  • Bergvärmepump – ca 40 000 kronor

Bergvärmepumpens syskon är ibland något billigare att installera än bergvärme, eftersom det är borrningen som står för större delen av priset.

Leave a Reply