Guide till värmepump i Uppsala

Med hjälp av vår guide hittar du lätt rätt värmepump oavsett om du bor i Uppsala eller någon annanstans i Uppland. Här kan du se vilka förutsättningar de olika pumparna kräver och vilka funktioner du får med varje pump. Vilken är din värmepump? Vilken värmepump passar ditt hus förutsättningar?

Värmepumpsguiden

Luft-luft Luft-vatten Frånluft Bergvärme
Värmesystem
Luftburen uppvärmning x
Vattenburen uppvärmning x x x
Komplement till direkt-el x
Komplett uppvärmningssystem x x x
Pumpens krav
Mekanisk ventilation x
Borrning x
Tillstånd från kommunen x
Bonusfunktioner
Ren luft x
Luftkonditionering/AC x
Luftkonditionering med extra tillbehör x x
Varmt tappvatten x x x
Ekonomi
Besparing (ca*) 30-55% 40-65% 25-50% 40-70%
Investeringskostnad Låg Relativt låg Medel Hög
Återbetalning ca 2 år ca 5 år ca 7 år ca 10 år
Läs mer om luft-luft luft-vatten frånluft bergvärme

*Besparingens storlek påverkas av en rad olika faktorer – exempelvis vilken pump du väljer, isolering och planlösning. Värdena här är ungefärliga.

Värmesystem avgör val av värmepump

En luft-luftvärmepump ger värme via luften; övriga värmepumpar ger värme via ett vattenburen uppvärmningssystem. De som ger vatten via vattenburen värme kan också ge tappvatten och i många fall även poolvärme under sommaren.

Luft-luftvärmepumpar, som värmer via luften, har lite svårare att sprida värmen, då den exempelvis hejdas av en stängd dörr. Den stora fördelen är dock att det är det mer eller mindre enda alternativet om du har direktverkande el, något som är vanligt i radhusområden från 70-talet runtom i Uppsala.

Värmepumpar som ger värme till vattenburen värme kan utgöra ett eget uppvärmningssystem (med inbyggd elpatron som hjälper till vid behov), medan luft/luftvärmepumpen endast är ett komplement till annan uppvärmning. Man kan också använda exempelvis en frånluftsvärmepump eller luft-vattenvärmepump för att få tappvatten, om man endast har direktverkande el, samtidigt som en luft-luftvärmepump hjälper till med värmen till huset.

Värmepumpens krav

En värmepump kräver vissa förutsättningar, för att det skall gå att installera. Alla värmepumpar ställer vissa krav på elen, då de drivs av elektricitet.

Värmepumpar som ger värme via vattenburen värme, kräver naturligtvis vattenburen värme för att fungera. Man kan också behöva uppdatera sina element, då värmepumpar generellt har lägre framledningstemperaturer än till exempel en oljepanna.

Frånluftsvärmepumpen kräver mekanisk ventilation och kanaler, så ventilationsluften kan ledas till frånluftsvärmepumpen. Detta är standard i nyare hus, men förekommer sällan i äldre hus. Frånluftsvärmepumpar har också varit vanliga i samband med att mekanisk ventilation installerats. Ventilationen kan förändras till att fungera med en frånluftsvärmepump och detta behöver inte alltid kosta så mycket.

Det krävs tillstånd från kommunen, till exempel Uppsala, Tierp, Östhammar eller Enköping, för att installera större värmepumpar – vanligen bergvärme och dess syskon.

Bonusfunktioner med olika värmepumpar

En luft-luftvärmepump har flera bonusfunktioner. Man får exempelvis luftrening och möjlighet till luftkonditionering. Många värmepumpar har också underhållsvärme, vilket är en praktisk funktion till sommarstugan. Man kan också använda speciella avfuktningsprogram.

Med luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar brukar man med tillbehör kunna få poolvärme under sommaren och luftkonditionering.

Man får varmt vatten till kranarna med luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar.

Ekonomi och värmepump

Det finns värmepumpar i mycket olika prisklasser. Luft-luftvärmepumparna är mycket billiga jämfört med övriga värmepumparna och bergvärmepumparna är jämförelsevis dyra.

Besparingsmöjligheten är olika stor, men investeringskostnad och möjlig besparing påverkar gemensamt hur lång återbetalningstiden blir.

I Uppsala och Uppland ligger den procentuella besparingen lite lägre än längre söderut i Sverige, men högre än landets nordliga delar. Samtidigt är besparingen i kilowattimmar större i Uppland jämfört med södra Sverige och något mindre jämfört med norra Sverige. Återbetalningstiden blir därför något kortare här än i söder. Det kan därför löna sig lite mer att satsa på ett lite dyrare system.

Ytterligare val med värmepumpar

Nu har vi bara diskuterat val mellan värmepumpar. Det finns också en hel del val mellan olika modeller och märken av samma sorts värmepump.

På sätt och vis finns de flesta valmöjligheterna hos luft-luftvärmepumparna. Man kan exempelvis välja en värmepump med extra snygg design på innedelen, om den ska placeras väl synligt. Underhållsvärme är också något som finns hos många luft-luftvärmepumpar, men inte alla. De passar också olika bra ihop med braskaminer.

– Den här guiden kan hjälpa dig till rätt luft-luftvärmepump

Vissa luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar har separata varmvattenberedare (och kan ibland kopplas till den du redan har), medan andra har en inbyggd varmvattenberedare. Vissa modeller passar dessutom bättre när man vill ha en värmepump som kompletterar den panna man har. Ofta kan man koppla in många enheter till samma system, och exempelvis koppla till solfångare, men möjligheten varierar mellan olika pumpar.

Frånluftsvärmepumpar kan ha en inbyggd elpatron som hjälper till med uppvärmningen vid behov, men det finns också frånluftsvärmepumpar utan, som exempelvis kan användas till att få en mindre mängd tappvatten.