Frånluftsvärmepump i Uppsala

En frånluftsvärmepump återvinner värme från ventilationsluften. Värmen i luften, som du redan har betalat för, tillvaratas av frånluftsvärmepumpen, som värmer vatten till radiatorer, golvvärme och tappvatten.

Köpa frånluftsvärmepump i Uppsala

Vill du köpa en frånluftsvärmepump i Uppsala eller någon av de kringliggande områdena som till exempel Storvreta, Skölsta, Sävja, Ramstalund eller Bälinge? Vi rekommenderar att du vänder dig till vår e-butik, där vi erbjuder värmepumpar av hög kvalitet till låga priser.

Till frånluftsvärmepumpar i Polarpumpens e-butik

Så fungerar en frånluftsvärmepump

Bosch frånluftsvärmepump - UppsalaFrånluftsvärmepumpen hämtar upp värme från din ventilationsluft. Ventilation är nödvändigt för att undvika föroreningar, fuktskador och mögel i huset, men vid ventilation förloras också värme.

Med hjälp av mekanisk ventilation, kan man föra ventilationsluften till frånluftsvärmepumpen innan den ventileras ut. Frånluftsvärmepumpen tar tillvara på värmen och återför den till huset via vattenburen värme och tappvatten. En frånluftsvärmepump har också köldmedium och utnyttjar samma processer som andra värmepumpar, men allt detta är inbyggt i själva pumpen.

Frånluftsvärmepumpen består vanligen av en del, som kan placeras i exempelvis ett pannrum eller en tvättstuga.

Fördelar med frånluftsvärmepump

  • Återvinning av värme
  • Huset kan ventileras med mindre värmeförlust
  • Ventilationen ger bättre inomhusluft och motverkar fukt, mögel, radon m.m.
  • Billigare än en del andra värmepumpar

Nackdelar med frånluftsvärmepump

  • Fungerar endast om du har mekanisk ventilation
  • Begränsad besparing och energikälla

Pris, besparing och återbetalning

En frånluftsvärmepump brukar kosta mellan 30 000 och 80 000 kronor och mellan 10 000 och 15 000 kronor för installationen. Prisnivåerna skiljer sig mycket mellan olika modeller, märken och återförsäljare. Några vanliga kvalitetsmärken är ComfortZone, Bosch, IVT och Nibe.

Besparingen man kan göra med en frånluftsvärmepump brukar ligga på 25-50 % och återbetalningstiden brukar ofta hamna på uppåt sju år. Frånluftens temperatur beror till större delen på hur varmt du väljer att ha hemma och det finns därför inga större skillnader i olika delar av landet. Vad som däremot påverkar är att det behövs mer värme i Uppsala än längre söderut i landet vilket gör att besparingen kan skilja lite. Att Uppsala ligger såpass långt söderut gör dock att besparing blir större än om staden hade legat längre norrut.